Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2014. június 22.

 

2014. június 22. vasárnap

- 10:55 Neked szóló táblák - Kozsdi Tamás legújabb írása. 

- 10:58 Immáron hatan dolgozunk az oklevelek felelevenítésén. Szuper! 

- 10:58 Csoda történt. Említettem nemrégen, hogy az az érzésem, hogy Vas Gereben üzenni akar odaátról. Tegnap egy új antikváriumba tértem be s valami hetedik érzéktől vezérelve megkérdeztem az eladót, hogy Vas Gereben van-e? Tudni kell, hogy elég ritka tőle bármi. A fő művét a Nemzet napszámosait kiadták párszor, filléres kiadványban is stb. azokat elvétve meg lehet találni, na de a századfordulós díszkiadásból bármit? Az eladó válaszolt: "Szinte sosincs, de most hoztak be egy fél sorozatot (abból a századfordulósból!!!). Nézem, kézbeveszem, sosem látott munkák !! Vas Gerebentől, megfordítom, rá van írva 500 ft. Nem hiszek a szememnek. Kb. 2000 ft /db ha egyáltalán van. Itt meg olyan művek amiket nem is láttam még és viccesen olcsón. Természetesen mindre lecsaptam, és mikor a kasszához értem - mivel mást is vettem - két könyvet odaadott 200 forintért !! Megállapítom tehát: 1. csodák igenis vannak, 2. az időrétegek átjárhatóak, 3. Vas Gereben valamit NAGYON el akar mondani. Folyt. köv. Hogy ki volt ez az ember azt itt megtudhatod

 

MA TÖRTÉNT - JÚNIUS 22.

- 1368. június 22. I. (Nagy) Lajos a brassóiak kérésére elengedi a harmincadfizetést az Erdélybe jövő kereskedőknek. (Abban a reményben, hogy a brassóiak is harmincadfizetés nélkül kelhetnek át áruikkal Moldvába.) 

- 1384. június 22.  Mária királyné az arany bullát megerősíti. Az özvegy Erzsébet és Mária királyné kormányával elégedetlenek nemcsak Horvátországban támasztottak lázadást, hanem Magyarországban is törekedtek mozgalmakat előidézni azon hirdetés által, hogy a hatalmat a gőgös szerencsefi Garay Miklós bitorolja, s hogy M. a nemzet szabadságait nem erősítette meg. E híresztelés elenyésztése végett tehát M. országgyűlést hirdetett Budára, s ott az arany bullát éppen oly módon, mint azt atyja teljesíté, június 22. megerősítette.

- 1439. június 22. Az 1408-ban alapított sárkányrend adományozása Zsigmond kir. korán túl is fennállott. Albert kir. az angol udvarral a barátságos viszony megerősítése céljából június 22-én a norfolki hgnek a sárkányrendet adományozta, felhatalmazván őt, hogy azt 6 mással is közölhesse.

- 1449. jún. 22. OKLEVÉL - Hwnyadi János kormányzó Saryi Péter mester által Magyarország szent koronájának és neki tett szolgálatokért és érdemeiért, amelyeket a törökök elleni harcokban javait nem kímélve szerzett, fogságnak és sebesüléseknek is kitéve magát, neki és testvéreinek: Saryi néhai Tholuay László fiainak: Barnabásnak, Fábiánnak, Gellértnek, valamint osztályos testvéreinek: Mag Balázs fiainak: Andrásnak, Zsigmondnak és Tamásnak, továbbá Dabasi Demeternek, Zewke Mihálynak, Bolgár Péternek, Bwdi Demeter deáknak, Gyoni Gergelynek és örököseiknek pallosjogot adományoz kormányzói hatalma folytán, amelyet a főpapok és a bárók választásából gyakorol, felhatalmazva Sary Pétert és testvéreit, hogy birtokaikon, úm. a Pest megyei Saryban, a Pilis megyei Felkezewben, a Fejér megyei Solt széki Certhewhazaban, a Pest megyei Mentheleke prédiumban, a Dabasiak Dabason, Demeter deák a Pest megyei Budon és a Fejér megyei Zenth Iwanban, a Gyoniak a Pest megyei Gyonon akasztófát és kereketállíthassanak fel, s tolvajokat, rablókat és más gonosztevőket közbüntettekben az ország szokása szerint megyei és rendes bírák felkérése nélkül kivégeztethessék.

- 1526. június 22. A véres kard körülhordása elrendeltetik. Noha Szulejman április 23 óta volt útban roppant hadával Magyarország ellen, mégis II. Lajos kormánya csak június 21-kén értesült a török fogságból megszökött Besenyey és Temesváry Gergely tudósításai által az ijesztő veszélyről. A kormánytanács tehát június 22-kén a vármegyékbe hírnököket küldött, hogy a főispánok véres kardot hordassanak körül, jelül mindenkinek a fölkelésre.

- 1529. június 22. Török Bálint, ki János királyt hűtlenül elhagyta, Erdélyben Ferdinánd hatalmának megszilárdításán működött, de a János által segítségül hívott Péter moldvai vajda által a Barczaságban június 22-kén véres csatában megveretett.

- 1541. június 22. Az erdélyiek, kik ez évi januárban Ferdinándnak fogadtak hűséget, június 22-kén Tordán tartott gyűlésükben János Zsigmond iránt kötelezték magokat, hűségesküvel.

- 1593. június 22. Sziszeki diadal. A Sziszeknél megjelent Hasszán bosniai basát Erdődy Tamás bán és Eggenberg Rupert stájer főkapitány június 22. megverték. Elesett 12,000-nél több törökmaga a vezérbasa, 12 bég és a szultán nővérének 2 fia. Az emiatt haragra gyulladt 80 éves Szinán nagyvezér hadjáratra bírta Murád szultánt Magyarország ellen, ki egyszersmind Krekwitz cs. követet vasra verette, ki Nándorfejérvárig hurcoltatva itt végezte életét.

- 1657. június 22.: Rákóczi a hadait Galíciának vitte.

- 1704. június 22. A június l-jén kezdett ónodi gyűlés 24 cikk alkotásával befejeztetett. A 4. cikk a királyválasztást függőben hagyta; az 5-dik gr. Bercsényi Miklóst tette a vezérlőfejedelem helytartójává.

- 1713. június 22. A francia király ellátja Rákóczit és bujdosótársait. XIV. Lajos Rákóczinak egyelőre 6,000 frank havidíjat és hátralékai fejében 600,000 frankot utalványozott a párisi városház jövedelmeire. Aránylagos segélyt nyertek a többi főbb bujdosók is.

- 1741. június 22. A 78 éves gr. Pálffy János országbíró nádorrá választatott, ki ez évben lépett ismét házasságra.

- 1771. június 22. XIV. Kelemen M Terézia kérelmére az ünnepeket, a vasárnapokon kívül, azon 15 naprakevesbítette, melyek ma is fennállnak.