Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2014. június 19

 

2014. június 19. csütörtök

- 1162. június 19. A bitorló IV. István kemény csatában, melyben sokan elestek a nemesek közöl, legyőzetett és fogságba esett. A legyőzöttet III. István, Lukács esztergomi érsek tanácsára, szabadon bocsátotta, de oly föltétel alatt, hogy többé nem tér vissza az országba, mit ez nem tartott meg.

- 1388. június 19. Zsigmondot az ország nagy része nem ismerte el királynak. (!!) Ezek közé tartozott Korpády János is, kiről a király jún. 19-én kelt oklevelében azt hirdette, hogy elkobzott birtokát, Korpádot, a királyné megegyezésével a Kanizsayaknak adományozta. Nem restellte a király ezen iratában elősorolni azon kegyetlenségeket, melyeket bírói eljárás nélkül (!) gyakorolt Korpády ellen. „Vasra verve hozatta Budára, ott az utcákon lófarkon hurcoltatta, kövekkel ízenként összemorzsoltatta, a város falain kívül ragadtatta, lefejeztette és négyfelé vágatta." (!!!! A király utasítására!!!)

- 1427. június 19. Lazarevics István szerb despota halála. A vele 1426. szeptemberben kötött egyezmény szerint 17 szerbiai vár volt Magyarországnak visszaadandó, melyek közöl Galambócz időközben török kézre jutott. Zsigmond Erdélyből Szerbiába ment s a többi 16 várból 2 kerületet alkotott. Az egyiknek székhelye Nándorfejérvár lett Thallóczy Máté parancsnoksága alatt, a másik pedig a macsói bánsághoz kapcsoltatott,

- 1526. június 19. Nádasdy Tamás, II. Lajos titoknoka, Ferdinánd főhghez és a német birodalmi rendekhez Speierbe küldetvén segélyt kérni a törökök ellen, az utóbbiaknak e napon terjesztette elő küldetése célját, de puszta ígéreten túl semmit sem nyert.

- 1541. június 19. Majláth István örökös fogsága. A János király iránt hűtlenné lett Majláth János vajdát a megbüntetésére Erdélybe küldött nikápolyi bég táborába csalta, elfogta és Szulejmanhoz küldé, ki őt a konstantinápolyi 7 torony nevű zárdába záratta, honnan őt Ferdinánd sem volt képes kiszabadíttatni. 

- 1547. június 19. Ferdinánd követei Konstantinápolyban megkötötték Szulejmainnal az első békét 5 évre, mely szerint F. évenként 30,000 aranyat fizetett Szulejmannak és 3000-et Rusztem nagyvezérnek.

- 1723. június 19. A törvények szentesítése. Az 1722. jún. 20-án kezdett országgyűlésen alkotott 129 t.-c. e napon a király által megerősíttetett. E decretum igen fontos törvényeket foglal magában. Ilyenek a trónöröklésnek a Habsburg dynastia női ágára kiterjesztése. A magyar korona és az örökös tartományok területének feloszthatatlansága és elválaszthatlansága. Az országgyűlések némi rendezése. A helytartótanács felállítása. A vármegyei gyűlések, a hétszemélyes és királyi tábla szabályozása. A 4 kerületi tábla felállítása. A hűtlenség eseteinek meghatározása, stb.

- 11:55 Magyar irodalmi jellemrajzok a 19. sz.-ból (Szerb Antaltól és Benedek Marcell egy-egy kiragadott mondata)

Szigligeti Ede: spanyolos termékenységű író főképp a vizenyős drámákat művelte. 

Arany János: magányos óriás.

Vahot Imre: 14 éves korában jelenik meg első írása.

Petőfi: halhatatlan. Ő a magyar tudatban a költő. 

Deák Ferenc: a legmagassabb politikai arcél.

Gyulai Pál: Őt talán a kritikus elme józan mérséklete nem engedte oly népszerűvé válni, mint jellemző erejük megérdemelte volna. 

Kuthy Lajos (1813-1864): hatalmas nyelvfantáziájával eléggé magában álló a magyar prózában. Borzalmas bűnök és renntetenes bűnhődések írója. A maga korában rendkivül népszerű.

Fáy András (1786-1864) Az első aki nálunk társadalmi regénnyel kísérletezett. Széchenyi munkatársa, Vörösmarty barátja. 

Nagy Ignácz (1810-1845) Irodalmi mesterember volt, becsületes, szorgalmas és jelentéktelen. Humorista volt. 

Jósika Miklós: Walter Scott skót mester receptjeit vette át. „A magyarságnak volt oka arra, hogy Jósika és Jókai mesemondásában keressen feledést.” 

Kemény Zsigmond: Legnagyobb korrajzoló és lélekábrázoló regényíró. Az álmodozó kornak nem kellettek Kemény tragikus alakjai. Kemény belül van a magyar történelem páncélján amit Jósika még csak kívülről látott. Vérbeli regényíró, mégis teljességgel hiányzik belőle a mesélés öröme, nehezen, küzdelmesen érkeznek mondatai egymás után mintha nagyon messziről jönnének és elfáradnak mire a papirosra érkeznek. 

Eötvös József báró: Az ő fejlődését az apja ellen való reakció, az apja hibáinak a jóvátételére irányuló szándék határozta meg. Apja E. Ignác szélsőségesen magyarellenes mágnás volt. Neki a nemzetszeretet lett centrális szenvedélye. Eötvös az irodalomba úgy vonul be, mint a főherceg, aki ezredesnek születik de becsületére is válik ezredének. 

Vas Gereben (1823-1868): szláv. Regényeiben ő képviseli legtisztábban a népies irányt, sok bájjal és túlzással. Anekdotázó és okoskodó közbeverésekben gazdag. A szabadságharcban megtört nemzet önbizalmát akarta fokozni a reformkorszak dicsőítése által. A nemzeti öndicséret, talán az ő műveiben éri el tetőfokát. 

Jókai Mór: 9 éves korában jelenik meg első írása. A gyermekiesség regényeinek legfőbb vonása. Művei romlatlanságot fejeznek ki. Szakadatlanul írt, gátlás, kétely, aggályok nélkül, megállíthatatlanul, mint ahogyfantáziagazdag gyermekek szoktak mesélni. Nem arra törekszik, hogy elmélyítse és magyarázza az átélt vagy olvasott dolgot, hanem hogy KÉJESEN továbbszője a kellemes benyomást és feldíszítse minél gazdagabb színekkel. Magyar tárgyú műveiben egy egzotikus, óperenciás tengeren is túli Magyarországot teremtett meg (!!) Aránytalanságait már életében főleg Gyulai Pál és Péterfy Jenő kritizálta. Műveinek nemzeti jelentősége abban állott, hogy vígasztalta a HALÁLOS ÁLOMBA dermedt magyarságot

- 11:58 Kozsdi T: Az irodalom a személyiségünket formálja. A lelki evolucionk része. Épp ezért melyek azok a kódok amelyekkel csiszolták a nemzetünk lelkiségét és hogyan tették ezt? Ezért érdemes ismerni a mozgatórugókat és az elért hatásokat. Jókai például nemzeti regénytárával messze mindent visz. 100 kötet+ és megannyi csiricsáré kiadás. Jókai iszonyú erős álomvilága vajon mennyire szolgálja az európai népek evoluciojában a magyar ügyet? 

- 12:28 EMLÉKEZTETŐ - Minden mag amit elvetsz egyszer kikel. Néha nem abban az életben teszi ezt amelyikben éppen élsz, de csak bizhatsz abban hogy oda fog érni az Idő amikor a magod kikel. Megesik néha hogy ezer évek telnek el egy "munka" gyümölcsét learatandó, de hiheted, hogy a JÓSÁG, mely a Végtelen alapeleme, megteszi Neked azt a szívességet, hogy megőrzi tetteid súlyát, erejét, minőségét és becsértékét is. S amikor kell, akkor rendelkezésre bocsátja számodra előző életeid érdemeinek gyümölcsét. Hiheted hogy így van, mert a Végtelen Jóság őrködik az Igazság felett, mely Szeret Téged! 

- 12:37 ZILAHY Ma elkészül az eddigi leghosszabb hangoskönyvem. Zilahy Lajos: Valamit visz a víz. Kb. 4-5 óra. A történet maga talán 4 mondatban elmondható, de 200 oldalt írni a "képekről" és érzésekről.. Ez írói teljesítmény. Emlékszem az olvasás közepén voltak olyan fejezetek, amikor azt éreztem, hogy méég, méég, jaj mi lesz tovább? Bővebben ha végeztem vele. Még 25 oldal maradt.

- 12:51 Elrepült 10 órakor a türkmén elnök (Gurbanguly Melikguljevics Berdimuhamedov) Ferihegyről egy Boeing B 777-200LR típusú géppel. Ez a spéci jármű 17 ezer km-t is repülhet leszállás nélkül. Listaára 66 milliárd forint ! (Bud. Airport) 

- 12:59 NEMZETBIZTONSÁG(UNK) - Mélyülő konfliktusról van szó Ukrajnában. Egyre inkább totális eszközökkel zajlik a harc, egyre több a halálos áldozat. Már légvédelmi rakétákról is szó van, és egyre több határon átszivárgó idegen nemzetiségű, nem ukrán vagy orosz katona vesz részt a harcokban. - Molnár Zsolt, MSZP. (MTI)

- 16:47 OKLEVELEK - Aki a nyár folyamán ugy érzi hogy hasznos magyar történelmi dolgokkal kívánna foglalkozni mert van ráérő ideje igazi csemegeként ujját a történelmünk valós vérerére rátenni annak 13-16. századi magyar oklevelek átgépelését tudom ajánlani, illetve kérem a segitséget. A régi oklevelek magyar nyelvü átiratairól van szó és azoknak is kivonata (regesztája) csupán. Fotóról kell txt-be nyers szöveggé. Egy az egyben, PONTOS átiratot a régi irásmódot IS megtartva!! Kb. 15 ezer oklevél van első körben. Olyanok jelentkezzenek akik min. 100 db-ot elvállalnak. Mintát tudok adni, utána eldöntheted hogy segitesz e. Egy oklevélre kb. 2 perc elegendő ha tudod mit kell csinálni. Ide tudsz nekem irni. 

Két végeredmény (mintaként) így néz ki. pl.: 

1419. augusztus 26.

Q203 DL 96975, Vay cs. berkeszi, Egri káptalan - litt. fass.

Az egri káptalan előtt Orsolya, Monthe-i Balázs özvegye és Margit, Ffornas-is Balázs felesége, Baba-i Mátyás fia Miklós lányai vallják, hogy Baba-i Karachon dictus Péternek hagyják és juttatják a telket, amelynek birtokába a királyi és az egri káptalan oklevéllel került, a telket neki és fiának, Mihálynak és örököseiknek adva. 


1520. május 10. Buda

Q302 Dl 105959 Benyovszky cs. lt. II. Lajos király - Litt. iuridic

Megbirságolja a budai Szűz Mária kolostor remetéit, mert Ruszkai Kornis Boldizsárral szemben a királyi perszonális prézencia előtt a kitűzött terminuson nem jelntek meg.